Gambar Panorama Anda Bakal Lebih Meriah Dengan Fungsi Terbaru Facebook 360 Photos

Sesuai dengan roadmap Facebook untuk memfokuskan kepada penggunaan realiti maya dan gambar berunsur 360 darjah, Facebook pada hari ini mengumumkan mereka bakal hadir dengan fungsi gambar 360 darjah.

Apa yang lebih menarik tentang fungsi terbaru daripada Facebook ini adalah Facebook bakal mengubah cara anda melihat gambar panorama yang sebelum ini tampak lebih kecil dan memanjang kepada gambar secara penuh dan mengeliling.

facebook-360-photos-2

Memandangkan peranti masa kini yang boleh dikatakan majoriti daripadanya mempunyai fungsi panorama, kehadiran fungsi terbaru daripada Facebook ini bakal merancakkan lagi penggunaan pengguna. Selain itu, Facebook mengumumkan untuk menyokong fungsi ini, peranti anda perlu menggunakan sekurang-kurangnya Android 4.2 dan iOS 6.

This blog is created for your interest and in our interest as well as a website and social media sharing info Interest and Other Entertainment.